Meiningsmåling

Overholder du totalforbudet mot bruk av åpen ild utendørs.
 • 196%
   
 • 20%
   
 • 33%
   
 • Antall stemmer: 27

Dagens Harald

Ingressbilde

Etter MeToo: 
Stortinget har endret navn til Hortinget . . .

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av ablikk redaksjon 13.07.2017 kl. 14:36

  Sterk vekst for Kitron

  Kitron ASA melder i dag om sterk omsetningsvekst og oppnåelse av et viktig marginmål i andre kvartal.

  Pressemelding

  Kitrons driftsinntekter i andre kvartal utgjorde 649 millioner kroner, en underliggende vekst på 16 prosent, sammenlignet med 563 millioner i samme kvartal i fjor.
   
  Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin ble 7,0 prosent, mot 5,9 prosent i andre kvartal 2016, en vekst i driftsresultat på nær 38 prosent.
   
  Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron, kommenterer:
  - EBIT-marginen er i tråd med det langsiktige målet vi presenterte på Kitrons kapitalmarkedsdag i februar 2016, og dette er første kvartal hvor vi har nådd denne ambisjonen. Selv om marginen vil variere fra kvartal til kvartal, er dette en viktig milepæl i forbedringsprosessen som har pågått de siste par årene. Vi innfrir også på vekst og kapitaleffektivitet, og samtidig investerer vi i våre anlegg for å forbedre konkurranseevnen ytterligere. Vi ser generell vekst hos kundene våre. Sammen med tildeling av nye oppdrag, gjør det at Kitron har høyere vekst enn bransjen generelt. Den sterke rapporten for første halvår 2017 som presenteres i dag, viser at Kitron skaper verdi for kundene sine og har en sterk plattform for videre vekst.
   
  Sterk omsetningsvekst
  Kitrons driftsinntekter i andre kvartal økte med 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Justert for valutaeffekter var økningen 16 prosent. Veksten i forhold til samme kvartal i fjor var spesielt sterk i markedssektoren Industri. Forsvar/Luftfart og Energi/Telekom viste også solid vekst.
   
  Forbedret lønnsomhet
  Driftsresultatet (EBIT) var 45,5 millioner kroner, mot 33,1 millioner i fjor, en økning på 37 prosent. Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) var 59,0 millioner kroner, en økning på 31 prosent sammenlignet med fjoråret.
   
  Resultat etter skatt ble 31,4 millioner kroner, en økning fra 21,4 millioner. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 18 øre, sammenlignet med 12 øre i fjor.
   
  Solid ordrereserve
  Ordrebeholdningen endte på 1 018 millioner kroner, en økning på 3 prosent sammenlignet med fjoråret. Ordreinngangen i kvartalet var 590 millioner kroner.
   
  Forbedret kapitaleffektivitet
  Netto arbeidskapital økte med 8 prosent fra 521 millioner til 565 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor, noe som innebærer en fortsatt trend i retning av lavere netto arbeidskapital i forhold til driftsinntekter. Kontantstrøm fra driften var 63,1 millioner kroner, sammenlignet med 61,0 millioner i andre kvartal 2016.
   
  Viktige kontrakter vunnet i kvartalet
  Kitron inngikk viktige kontrakter med sentrale langsiktige kunder i andre kvartal.
   
  I mai tildelte Kongsberg Defence Systems Kitron en ordre på kr 34 millioner for militært kommunikasjonsutstyr. I juni inngikk Kitron en kontrakt med en potensiell verdi på 600 millioner kroner over en femårsperiode med Husqvarna Group. Den nye avtalen omfatter fem produkter i produktserien Husqvarna Robotic Lawn Mowers og kommer i tillegg til eksisterende produksjonsvolumer.
   
  Investerer for videre vekst
  I løpet av de senere årene har Kitron investert i sine anlegg og sørget for at de er moderne, svært konkurransedyktige og i stand til å håndtere forventet vekst. I andre kvartal ble flyttingen og den store oppgraderingen av det svenske anlegget i Jönköping fullført, og den offisielle åpningen ble markert i mai.
   
  I andre halvdel av 2017 vil Kitron investere i SMT-utstyr for økt kapasitet i USA, Litauen og Kina. I tillegg vil ytterligere investeringer i Norge, Sverige og Litauen fokusere på automatisering og robotisering.
   
  Utsikter
  For 2017 venter Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 2 150 og 2 350 millioner kroner. Driftsmarginen (EBIT) ventes å være mellom 5,6 og 6,4 prosent. Driftsinntektene ventes nå å være i den øvre enden av det indikerte intervallet. Veksten drives primært av økt etterspørsel innen sektoren Industri. Lønnsomhetsøkningen drives av tiltak for reduserte kostnader og forbedret effektivitet.