Meiningsmåling

Overholder du totalforbudet mot bruk av åpen ild utendørs.
 • 196%
   
 • 20%
   
 • 33%
   
 • Antall stemmer: 27

Dagens Harald

Ingressbilde

Etter MeToo: 
Stortinget har endret navn til Hortinget . . .

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 29.07.2017 kl. 16:52

  Gåsejakt i Aust-Agder

  Det kan jaktes på fire gåsearter i Agderfylkene: Grågås, kortnebbgås, kanadagås og stripegås. Ordinær jaktstart er 10. september, men det er åpnet for tidligere jaktstart på kanadagås og stripegås fra og med 26. juli.

  GÅSEJAKT: Gåsejakta starter 10. september, untatt for kanadagås og stripegås, for dem startet jakta allerede 26. juli. Arkivfoto: Eyvind Øyraas.

  Jakttidene for vilt er regulert i nasjonal forskrift om jakt- og fangsttider, I forskriften er det også hjemmel for at fylkeskommunen kan utvide jakttida på de fremmede artene kanadagås og stripegås, og at Fylkesmannen kan utvide jakttida for grågås, skriver Fylkesmannen i en meddelelse.

  Både Aust- Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har fastsatt forskrift som utvider jakttiden for kanadagås og stripegås. I begge fylkene starter denne jakta 26. juli og varer til 23. februar. 

   
  Både Aust- Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har fastsatt forskrift som utvider jakttiden for kanadagås og stripegås. I begge fylkene starter denne jakta 26. juli og varer til 23. februar. 
   
  I Agderfylkene er jakttidene for gåsejakt slik:
   
  Grågås:
  Ordinær jakt på land: 10. august - 23. desember
  I Farsund kommune er jaktstart 26. juli. I perioden fram til ordinær jaktstart 10. august kan det kun jaktes i tidsrommet fra kl. 04.00 til kl. 10.00.
  Den frie jakten på hav og fjord: 10. september  - 23. desember (også Farsund kommune)
   
  Kortnebbgås:
  Ordinær jakt på land: 10. august - 23. desember
  Den frie jakten på hav og fjord: 10. september  - 23. desember
   
  Kanadagås:
  Ordinær jakt på land: 26. juli - 23. februar
  Den frie jakten på hav og fjord: 10. september  - 23. februar
  I Vest-Agder er det i perioden fram til ordinær jaktstart 10. august kun tillatt å jakte på dyrket mark og innmarksbeite, og i tidsrommet mellom kl. 04.00 og kl. 10.00.
   
  Stripegås:
  Ordinær jakt på land: 26. juli - 23. februar
  Den frie jakten på hav og fjord: 10. september  - 23. februar
  I Vest-Agder er det i perioden fram til ordinær jaktstart 10. august kun tillatt å jakte på dyrket mark og innmarksbeite, og i tidsrommet mellom kl. 04.00 og kl. 10.00.