Meiningsmåling

Overholder du totalforbudet mot bruk av åpen ild utendørs.
 • 196%
   
 • 20%
   
 • 33%
   
 • Antall stemmer: 27

Dagens Harald

Ingressbilde

Etter MeToo: 
Stortinget har endret navn til Hortinget . . .

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av ablikk redaksjon 31.07.2017 kl. 08:28

  Arbeidsledigheten i Aust-Agder var i juli på 3,3 prosent

  Ledigheten i Aust-Agder er på 3,3 prosent og utgjør 1 893 personer. Det er 145 flere enn i forrige måned.

  Pågangen til høgskole og universitetsutdanning kan påvirke utviklingen i arbeidsmarkedet, sier direktør i NAV Aust-Agder, Hilde Høynes.
  Pressemelding

  I Aust-Agder, som i landet ellers, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med juli 2016. I juli er bruttoledigheten på 3,8 prosent, som er likt med Vest-Agder og Hordaland, mot 4,8 prosent for ett år siden. Bare Rogaland har høyere bruttoledighet enn Aust-Agder og Vest-Agder, med 4,7 prosent.
   
  Arendal kommune har høyest ledighet med 3,9 prosent. Deretter følger Tvedestrand med 3,8 prosent og Grimstad med 3,6 prosent.
  Blant de helt ledige i Aust-Agder er 1 102 menn og 791 kvinner. Av de ledige er 76 permitterte og 499 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 747 delvis ledige i Aust-Agder.
  Valle kommune har fylkets laveste ledighet med 0,9 prosent. Deretter følger Bygland med 1,5 prosent og Vegårshei med 1,7 prosent.
   
  I Aust-Agder er det nå 567 helt ledige under 30 år, dette er en økning med 18 sammenlignet med juli 2016. 
   
  Ledige stillinger
  I juli var det registrert 293 ledige stillinger i Aust-Agder på nav.no – mot 406 i juni. I juli 2016 var det registrert 234 ledige stillinger. Det er størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (89) og bygg og anlegg (48).
  I Aust-Agder er ledigheten lavest blant ledere (26), jordbruk, skogbruk og fiske (27) og akademiske yrker (28). Industriarbeid (316), butikk- og salgsarbeid (206) og ingeniør- og IKT-fag (202) er næringene med flest ledige.

  Utdanning og kompetanse
  Etter sommeren vil det som regel bli noen endringer i arbeidsmarkedet. Sesongansettelser avsluttes og en del må søke nye jobber. Direktør i NAV Aust-Agder, Hilde Høynes, sier at også pågangen til høgskole og universitetsutdanning kan påvirke utviklingen i arbeidsmarkedet.
   
  -De siste årene har stadig flere søkt studieplass. I år ser vi at mange foreløpig står uten tilbud, noe som kan påvirke ledighetstallene til høsten. Utdanning er imidlertid den viktigste faktoren for å komme i jobb. Det er lurt å lete etter restplasser og muligheter ved universiteter og høgskoler over hele landet, sier Høynes.
   
  Hun oppfordrer også arbeidssøkere til å få dokumentert all arbeidserfaring.
  -Mye arbeidserfaring kan på sikt føre til et fagbrev. Du sitter tryggere i jobben med formell kompetanse, sier Hilde Høynes.