Meiningsmåling

Overholder du totalforbudet mot bruk av åpen ild utendørs.
 • 196%
   
 • 20%
   
 • 33%
   
 • Antall stemmer: 27

Dagens Harald

Ingressbilde

Etter MeToo: 
Stortinget har endret navn til Hortinget . . .

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 03.08.2017 kl. 07:00

  Tilsyn med barnevernet og helsetjenesten etter drapet på Sørlandssenteret

  Fylkesmannen ser alvorlig på informasjonen som er mottatt og har besluttet å se nærmere på oppfølgingen 15-åringen fikk av Sørlandet sykehus og av barnevernet, skriver Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i en meddelelse.

  Statens helsetilsyn har vurdert saken i samråd med Fylkesmannen. Etter en samlet vurdering er saken overført til Fylkesmannen, som vil ha ansvaret for den videre tilsynssaksbehandlingen.
   
  Vi håper at vi gjennom en grundig tilsynsmessig gjennomgang av saken, der vi ser på alle deler av tjenesteapparatet, kan få belyst viktige problemstillinger som kan bidra til læring og kvalitetsforbedring – med et langsiktig håp om at ikke historien gjentar seg.
   
  Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen har fått i oppdrag å lede tilsynet, med god bistand fra både Utdanning- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen, og Statens helsetilsyn.
   
  "Første skritt vil bli å lage et oversiktsbilde over situasjonen slik den var pr 26.7.17, men også hva som er gjort tilbake i tid så langt vi finner dette formålstjenlig. Vi vil deretter vurdere hvilke tilsynsmessige aktiviteter som er hensiktsmessige. Erfaringer fra andre store saker, som «Ida-saken», er at det kan gå opp mot et halvt år før endelig rapport kan foreligge" skriver Fylkesmannen.