Meiningsmåling

Overholder du totalforbudet mot bruk av åpen ild utendørs.
 • 196%
   
 • 20%
   
 • 33%
   
 • Antall stemmer: 27

Dagens Harald

Ingressbilde

Etter MeToo: 
Stortinget har endret navn til Hortinget . . .

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 29.08.2017 kl. 08:20

  Vil ha kveldsåpne legekontor for å avlaste legevakten

  Rådmannen i Arendal vil at bystyret i møte 31. august vedtar å rette en henvendelse til Sosial- og Helsedepartementet med anmodning omå få gjennomføre forsøk med kveldsåpne legekontor for å avlaste legevakten.

  AVLASTNING: Legevakte trenger avlastning. Arkivfoto.
  En av hovedutfordringene til Legevakten er at en betydelige andel "grønne pasienter" bidrar til kapasitetsutfordringer. 
  Arendal Bystyre ser det derfor som nødvendig å gjøre noen tilpasninger på fastlegekontorene og ber om å få en egen sak som belyser alternative måter hvor kommunen kan sikre at flere pasienter bruker fastlegen sin fremfor Legevakten. Rådmannen bes om å synliggjøre mulighetene for pilotprosjekter, herunder bydelslegevakt/tilskudd til økt åpningstid/muligheter for egne kveldstakster, skriver rådmannen i saksutredningen.
   
  Det synes å være publikums ønske om økt tilgjengelighet til lege utenom ordinær arbeidstid som fører til belastningen på legevakten, og ikke økt akutt sykelighet i befolkningen.
  Flere fastleger har vurdert å åpne for ordinære legetimer etter klokken 16 på dagtid. Kun et legekontor praktiserer dette i dag, og da kun en dag i uken. Det rapporteres at tilbudet er populært blant pasientene, står det videre.