Meiningsmåling

Overholder du totalforbudet mot bruk av åpen ild utendørs.
 • 196%
   
 • 20%
   
 • 33%
   
 • Antall stemmer: 27

Dagens Harald

Ingressbilde

Etter MeToo: 
Stortinget har endret navn til Hortinget . . .

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 02.09.2017 kl. 09:33

  Arbeidsledigheten i Aust-Agder er på 3,3 prosent

  Ledigheten i Aust-Agder er på 3,3 prosent og utgjør 1. 876 personer. Det er 17 færre enn i forrige måned, skriver NAV i en presemelding.

  FLERE TILBAKE I JOBB: - En midlertidige ansettelse, å forsøke seg i en ny bransje eller å pendle i en periode kan åpne nye dører, sier Høynes. Foto: NAV.
  I Aust-Agder, som i landet ellers, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med august 2016. I august er bruttoledigheten på 3,8 prosent, som er likt med Vest-Agder. Bare Rogaland har høyere bruttoledighet enn Aust-Agder og Vest-Agder, med 4,5 prosent. 
   
  Arendal kommune har høyest ledighet med 4,0 prosent. Deretter følger Froland med 3,6 prosent og Tvedestrand med 3,5 prosent.
   
  Blant de helt ledige i Aust-Agder er 1.100 menn og 776 kvinner. Av de ledige er 55 permitterte og 498har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 780 delvis ledige i Aust-Agder.
   
  Valle og Bygland kommune har fylkets laveste ledighet med 1,5 prosent. Deretter følger Iveland og Åmli med 1,7 prosent.
   
  I Aust-Agder er det nå 581 helt ledige under 30 år. Dette er en nedgang på 78 personer sammenlignet med august 2016.
   
  Ledige stillinger
  I august var det registrert 385 ledige stillinger i Aust-Agder på nav.no – mot 293 i juli. I august 2016 var det registrert 344 ledige stillinger. Det er størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (81) og bygg og anlegg (69).
   
  I Aust-Agder er ledigheten lavest blant akademiske yrker (22), jordbruk, skogbruk og fiske (23) og ledere (27). Næringene med flest ledige er industriarbeid (302), butikk- og salgsarbeid (212) og ingeniør- og IKT-fag (192). 
   
  Tilbake i arbeid
  I landet er det 6.113 personer som har brukt opp dagpengerettighetene, som gjelder i inntil to år. 143 av disse bor i Aust-Agder og utgjør 0,25 prosent av arbeidsstyrken.
   
  Seks måneder etter at dagpengene har opphørt er 53 personer tilbake i arbeid og mottar ikke lenger ytelser fra NAV. 12 personer er delvis tilbake i arbeid og kombinerer det med ytelser fra NAV.
   
  Direktør i NAV Aust-Agder, Hilde Høynes, oppfordrer arbeidssøkere til å vurdere nye muligheter både rkesmessig og geografisk.
  - En midlertidige ansettelse, å forsøke seg i en ny bransje eller å pendle i en periode kan åpne nye dører, sier Høynes.
   
  Av de 143 personene som hadde brukt opp dagpengerettighetene mottar 12
  arbeidsavklaringspenger, 10 er alderspensjonister og 36 er fremdeles registrert som arbeidssøkere. I tillegg er det 20 personer som ikke er registrert i NAVs registre. Blant disse er det selvstendig næringsdrivende, utvandrede og personer som har startet utdanning.