Meiningsmåling

Overholder du totalforbudet mot bruk av åpen ild utendørs.
 • 196%
   
 • 20%
   
 • 33%
   
 • Antall stemmer: 27

Dagens Harald

Ingressbilde

Etter MeToo: 
Stortinget har endret navn til Hortinget . . .

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 05.09.2017 kl. 08:00

  Detaljregulering for Løvøya boligområde

  Rådmannen i Arendal foreslår at Arendal kommuneplanutvalg vedtar at forslag til detaljreguleringsplan for Løvøya boligområde. Saken kommer opp i utvalgets møte onsdag 6. september.

  PLANKART: Forslag til plankart for Løvøya boligområde. Utarbeidet av Asplan Viak.
  Asplan Viak AS har fremmet forslag til reguleringsplan for Løvøya boligområde på vegne av Løvøya eiendom As. Forslaget er en utvidelse og justering av reguleringsplanen fra 2003 (Strengereid øst). Det er vedtatt flere mindre endringer i årenes løp. Fremmet plankart og bestemmelser er oppdatert i tråd med samtlige endringer, skriver rådmannen i sin orientering til kommuneplanutvalget.
   
  Boligområdet ligger rett øst for Strengereid, ca 15 km fra Arendal sentrum og ca 4 km fra Eydehavn. Boligområdet avgrenses i hovedsak av fv.410 i vest og nord, Garthafjorden i syd og skog i øst. Planområdet er ca 200 daa. Det er gangavstand til sjø og friluftsområder. 
   
  Hensikten med planarbeidet er å utvide og fortette eksisterende boligområdet, samt utvide småbåtanlegget.
   
  Det legges opp til frittliggende eneboligbebyggelse, eneboliger i kjede med mellomliggende garasje, 2-mannsboliger, 4-mannsbolig og leilighetsbygg med inntil 6 boenheter. Største delen av planområdet er i dag grovplanert. 
   
  Småbåtanlegget har fått godkjent 56 plasser, det er foreslått en utvidelse til totalt ca.90. Bryggene skal utføres med flyteelementer. Arendal havn var positive i forbindelse med oppstart av planforslaget.
   
  I tillegg er det lagt opp til mindre utstyrsboder i tilknytning til båtplassene. Utstyrsbodene blir liggende med fjellet i bakkant og unngår dermed en silhuettvirkning.