Meiningsmåling

Overholder du totalforbudet mot bruk av åpen ild utendørs.
 • 196%
   
 • 20%
   
 • 33%
   
 • Antall stemmer: 27

Dagens Harald

Ingressbilde

Etter MeToo: 
Stortinget har endret navn til Hortinget . . .

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 13.09.2017 kl. 12:48

  Blir med i interkommunalt E18-samarbeide

  Fylkesutvalget ønsker at Aust-Agderfylkeskommune deltar i et interkommunalt plansamarbeid for ny E18 på strekningen Dørdal til Grimstad. Dette ble vedtatt i utvalgets møte tirsdag.

  Videre ble det vedtatt at fFylkeskommunen kan påta seg et koordinerende ansvar for prosessen med plansamarbeidet og være en ressurs overfor de berørte kommunene i dette arbeidet.
   
  Fylkeskommunen oppretter en prosjektstilling i inntil 3 år og dekker inntil 50% av kostnadene til stillingen og nødvendig utredningsarbeid begrenset oppad til 750.000 kroner pr år. Midlene innarbeides i kommende budsjett og økonomiplan. Dersom en av kommunene påtar seg arbeidsgiveransvaret for stillingen vil midlene kunne brukes til å finansiere fylkeskommunens andel.