Meiningsmåling

Hva tenker du om økte strømpriser i etterkant av den tørre sommeren?
 • 156%
   
 • 28%
   
 • 335%
   
 • Antall stemmer: 71

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Nils P. Vigerstøl 24.09.2017 kl. 10:35

  Krever fokus på narko-problemer i Arendal

  Roar Gundersen, H, vil ha sterkere politisk fokus på narko-miljøet i Arendal. Til bystyrets møte kommende torsdag, har han fremmet følgende interpellasjon med fire spørsmål han ber ordføreren redegjøre for:

  «Interpellasjon til ordføreren - Bystyret 28/9-2017 Tiltak mot narkotikaomsetning i Arendals bygater! Agderposten hadde i mai måned en reportasjeserie kalt "Narkotikasentralen", som tilsynelatende avdekket stor omsetning av narkotika på dagtid i Arendals gater. I tillegg til at Agderposten hadde observert omfattende handel over flere dager, ble det påstått at næringsdrivende stadig ble truet og at det var "mafiatilstander"! Politiet bekreftet at de kjente til omfanget ved at de uttalte at de hadde pågrepet 50 personer for omsetning i løpet av 5 måneder. Avsløringene skapte stor bekymring blant kommunens innbyggere og politikere.

  Det ble fra politisk ledelse varslet en storstilt mobilisering i samarbeid med forebyggende enhet, og det ble igangsatt bruk av "Dagravner", og Kloa skulle bli lokalisasjon for politikontakt. Alle gruppelederne stod samlet frem og krevde mer politi i byens gater. Saken fikk en litt uheldig dreining da fokus etter hvert ble flyttet litt fra selve problemet til hvordan de ulike aktørene i byen oppfattet dette. Narkotikaomsetning er uansett en såpass lyssky virksomhet, at vi må legge til grunn at Agderpostens observasjoner var reelle. Samtidig vet vi at slik virksomhet er pågående, at den forflytter seg og at den stort sett foregår i det skjulte.

  Spørsmål til ordføreren:

  1. Hva slags tiltak er blitt iverksatt av kommunen i forbindelse med denne bekymringsfulle situasjonen, og hvordan følges tiltakene eventuelt opp i dag?

  2. I hvilken grad har politiet økt sin tilstedeværelse i Arendal sentrum etter disse avsløringene?

  3. Har man fra kommunens side foretatt noen undersøkelser for å kartlegge omfanget av dette problemet i Arendal sentrum?

  4. Kan ordføreren forvisse Bystyret om at kommunen opprettholder et sterkt fokus på denne problemstillingen både hva angår egen innsats og politiets tilstedeværelse?»