Meiningsmåling

Hva tenker du om økte strømpriser i etterkant av den tørre sommeren?
 • 156%
   
 • 28%
   
 • 335%
   
 • Antall stemmer: 71

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 11.10.2017 kl. 09:09

  Produksjon av biodrivstoff i Åmli

  En gledelig avgjørelse for Agder-skogbruket, skriver fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i en pressemeddelelse.

  JORDØYA: Bergene Holms sagbruk på Jordøya i Åmli kommune.Foto: Jens Arild Kroken / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
  Nordens største drivstoffprodusent svenske Preem AB og norske Biozin AS, der norske Bergene Holm AS har 100 prosent av aksjene, har inngått intensjonsavtale om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon. Det første anlegget planlegges på Jordøya i Åmli kommune.
   
  Et produksjonsanlegg bruker om lag 700 000 kubikkmeter trevirke og produserer 120 000 kubikkmeter biozin, en bioråolje som raffineres til vanlig drivstoff. Samlokalisering med det nye toppmoderne sagbruket på samme sted gir mulighet både for tilleggsgevinster og kapasitetsøkning. I startfasen finansierer Preem AB og Bergene Holm AS produktutviklingen med 25 millioner kroner. Prosjektets totale kostnadsramme er forventet å bli cirka 2,5 mrd. kroner. Ambisjonen er å etablere flere produksjonsanlegg i Sør-Norge. Råstoffgrunnlag, muligheter for synergieffekter med annen industri og næring er viktige kriterier for lokalisering.
   
  I nær en krisetid for deler av tradisjonell norsk treforedlingsindustri vil det bety svært mye at prosjektet lykkes. Et anlegg lokalisert midt i kjerneområdet for skogråstoff i Agder vil være med på å sikre stabil avsetning og lokal videreforedling for hele tømmerstokken i Agderfylkene og deler av Telemark, skriver Fylkesmannen.