Meiningsmåling

Overholder du myndighetenes retningslinjer i forhold til bekjempelsen av koronaviruset? • 187%
   
 • 212%
   
 • Antall stemmer: 32

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 05.04.2018 kl. 09:06

  Anbefaler sikring av friluftsområde ved Frolands Verk

  Froland kommune søker om statlig sikring av en tomt i tilknytning til Frolands Verk. Fylkesrådmannen i Aust-Agder fremmer at fylkesutvalget i møte 9. april anbefaler søknaden overfor Miljødirektoratet.

  FRILUFTSOMRÅDE VED FROLANDS VER: Froland kommune søker om statlige midler til sikring av området, fylkesrådmannen i Aust-Agder støtter søknaden. Kart vedlagt sakspapierne.
  Området ligger ved Trevann ved badeplassen og parken ved Frolands Verk. Frolands Verk ble statlig sikret til friluftslivsområde i 1999. Parken og badeplassen ved Frolands Verk er mye brukt, og en utvidelse av området vil kunne øke attraktiviteten og bruken av området. 
   
  Fylkesrådmannen anser at Frolands Verk kultursenter er viktig både på grunn av det kulturhistoriske miljøet og på grunn av de fine utearealene som er åpne for allmennheten. Det vil gi et godt supplement til uteområdene og badeplassen at det statlig sikrede området blir utvidet som omsøkt. Fylkesrådmannen vurderer også at de omsøkte tilretteleggingstiltakene (atkomst, rydding og skilting) vil være viktige for å få økt bruk og bedre kvalitet i friluftsområdene ved Trevann.
   
  Etter fylkesrådmannens vurderinger fyller søknaden Miljødirektoratets kriterier for sikring avfriluftslivsområder. Området ligger i tilknytning til eksisterende badeplass og park, og er et mye brukt friluftslivsområde i Froland. Området har også store kulturhistoriske interesser av nasjonal verdi, og en tilrettelegging av utearealene vil være positivt for bruken av kultursenteret.