Meiningsmåling

15 partier vil stille liste til kommunevalget i Arendal. Hvem velger du?
 • 112%
   
 • 22%
   
 • 314%
   
 • 41%
   
 • 50%
   
 • 60%
   
 • 73%
   
 • 80%
   
 • 90%
   
 • 1027%
   
 • 110%
   
 • 121%
   
 • 1332%
   
 • 140%
   
 • 150%
   
 • Antall stemmer: 158

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 03.10.2018 kl. 08:11

  Positiv til beitedyr i Raet

  Styret i Raet nasjonalpark ser positivt på bruk av beitedyr til rydding av parkområder, blant annet på Spornes. Man vil likevel ikke ta noen avgjørelse før alle rettigheter er avklart. Mer om dette og andre saker fra Raet nasjonalpark.

  BEITEDYR: Man vil jobbe for mer beitedyr i Raet, bildet viser villsauer på Ytre Torungen for noen år siden. Arkivfoto: Eyvind Øyraas.
  I styremøtet 18. september ble det vedtatt at forvaltningen skal prioritere søknad om midler til storskala rydding av busk- og tresjikt på Jerkholmen og Tromlingene, samt skjøtselsplan for Spornes.

  Vedrørende beitedyr så vil styret i nasjonalparken utsette behandling av søknad om dette frem til det foreligger svar fra grunneier (Miljødirektoratet) og til alle beiterettigheter er avklart med grunneierlaget Raet grunneierlag Tromøy. Utover den begrunnede utsettelsen så er styret positive til tiltaket, heter det i vedtaket.
   
  Nei til molo i i Movika
  Styret i nasjonalparken gikk mot  søknad om endring av brygge og etablering av molo i Movika, med følgende vedtak:
  Styret gir ikke tillatelse til etablering av molo med vekt på at dette kan skape presedens. Det er mange fritidseiendommer i nasjonalparken som har værutsatte båtplasser, og som trolig kunne ønske seg et tilsvarende tiltak. 
   
  Fredning av kysttorsk
  Styret vedtar at forvalter i samråd med aktuelle eksterne aktører skal forberede og fremme et forslag om soner med utvidet vern for å ivareta kysttorsken. Forslaget skal legges frem til styret for vurdering. 
   
  Ønsker samarbeid om forskningsprosjekter
  Det ble fremmet at man ønsker at samarbeid om forskningsprosjekter, mastergradsprosjektoppgaver, næringsutvikling og økosystemtjenester.
  Styret vedtok at det skal fremmes to forslag til masteroppgaver for studenter ved UIAs masterprogram Kystsoneøkologi