Meiningsmåling

15 partier vil stille liste til kommunevalget i Arendal. Hvem velger du?
 • 112%
   
 • 22%
   
 • 314%
   
 • 41%
   
 • 50%
   
 • 60%
   
 • 73%
   
 • 80%
   
 • 90%
   
 • 1027%
   
 • 110%
   
 • 121%
   
 • 1332%
   
 • 140%
   
 • 150%
   
 • Antall stemmer: 158

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 09.10.2018 kl. 09:22

  Søker om utvidelse i Heftingsdalen renovasjonsanlegg

  Agder Renovasjon IKS søker om endret tillatelse til årlig mottak av 40 000 tonn masser og utvidelse av kapasiteten i to trinn med økt deponikapasitet på 800 000 m3 og forventet levetid på cirka 30 år, opplyser Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i en meddelelse.

  Agder Renovasjon IKS søker om endret tillatelse  til årlig mottak av 40 000 tonn masser til deponi og utvidelse av kapasiteten til avfallsdeponiet. Deponiet skal utvides i to trinn. Trinn 1 gjelder utvidelse i høyden til kotehøyde +95 på dagens deponi. Trinn 2 gjelder utvidet deponiareal i nordvestre del av anlegget til maks kotehøyde +100.
   
  Det nye arealet og den økte kotehøyden innebærer en økt deponikapasitet på 800 000 kubikkmeter og forventet levetid på cirka 30 år. Det foreligger revidert reguleringsplan for avfallsanlegget, datert 04.04.2018. Reguleringsplanen gir føringer for gradvis oppfylling med terrassering fra øst mot vest. Sigevann samles i lokalt lufte- og fellingsbasseng før det ledes til kommunalt nett.
   
  Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i perioden 5. okt. – 2. nov. 2018.