Meiningsmåling

De fleste mener at dagens klimaendringer er menneskeskapte, mens noen forskere mener det er en del av naturlig av syklus som har vært der bestandig. Hva tror du?
 • 111%
   
 • 223%
   
 • 364%
   
 • Antall stemmer: 134

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 24.10.2018 kl. 07:03

  Økt utslippstillatelse for ny E18

  Nye Veier AS har fått revidert utslippstillatelse for bygging av ny E18 Tvedestrand-Arendal, dette betyr i praksis økt utslippstillatelse som berører flere vann og vassdrag langs den nye veistrekningen.

  ØKTE UTSLIPP: Langandsvassdraget på Sagene er blant de vann og vassdrag som vil måtte tåle større utslipp. Arkivfoto: Eyvind Øyraas.

  De viktigste berørte vann og vassdrag for vegbyggingen er Storelva, Vennevann med sidebekker, Sagene og Langangsvassdraget, Mørfjærvassdraget, Songevassdraget og Barbuvassdraget. 

  Endringene omfatter grenseverdier for turbiditet, suspendert stoff, jern og nitrogen. I tillegg er plassering av miljøovervåkningsstasjoner justert. Tillatelse til endringer i utslippstillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven, heter det i en meddelelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.