Meiningsmåling

Hva tenker du om økte strømpriser i etterkant av den tørre sommeren?
 • 167%
   
 • 24%
   
 • 328%
   
 • Antall stemmer: 213

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 06.11.2018 kl. 09:28

  Syv nye fylkesdirektører på plass

  Ledelsen i den nye sammenslåtte fylkeskommunen tar form, syv av åtte fylkesdirektører er nå på plass.

  LEDERTEAM FOR NYE AGDER FYLKESKOMMUNE: Foran fra venstre: Lise Solgaard, Tine Sundtoft, Anita Henriksen, Ola Olsbu. Bak fra venstre: Arly Hauge, Kristin Tofte Andresen, Bjørn Ø. Kristiansen og Kenneth Andresen. Foto: Julia Marie Naglestad.
  – Vi er i rute med arbeidet med sammenslåingen av fylkeskommunene. Når det gjelder å innplassere fylkesrådmannens lederteam, ligger vi faktisk foran skjema. Etter noen intensive uker er syv av åtte fylkesdirektører på plass. Vi har besluttet å utlyse stillingen fylkesdirektør for folkehelse, og planlegger at tilsettingsprosessen skal være ferdig før jul, sier Tine Sundtoft, prosjektleder for sammenslåingen av fylkeskommunene og fylkesrådmann for Agder fylkeskommune.
   
   
  Syv av åtte fylkesdirektører på plass
   
  – Vi har valgt en matriseorganisering av Agder fylkeskommune. Fylkesdirektørene vil utgjøre lederteamet og lede hver sin "hjemmehavn", sier Tine Sundtoft. De åtte fylkesdirektørene og deres hjemmehavner er:
   
  ·        Fylkesdirektør samferdsel blir Ola Olsbu - i dag plan- og samferdselssjef i Aust-Agder fylkeskommune
   
  ·        Fylkesdirektør utdanning blir Arly Hauge - i dag utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune.
   
  ·        Fylkesdirektør næring, kultur og kulturminnevern blir Kristin Tofte Andresen - i dag konstituert fylkesrådmann i Vest-Agder          fylkeskommune.
   
  ·        Fylkesdirektør folkehelse - lyses ut eksternt
   
  ·        Fylkesdirektør analyse og planforvaltning blir Kenneth Andresen - i dag regionalsjef i Vest-Agder fylkeskommune.
   
  ·        Fylkesdirektør Regionplan 2030 blir Anita Henriksen - i dag seksjonsleder, plan og natur i Aust-Agder fylkeskommune.
   
  ·        Fylkesdirektør organisasjonsutvikling blir Bjørn Ø. Kristiansen - i dag personal- og organisasjonssjef i Aust-Agder fylkeskommune.
   
  ·        Fylkesdirektør økonomi og styring blir Lise Solgaard - i dag økonomisjef i Vest-Agder fylkeskommune. 
   
  – I en overgangsperiode vil de nye lederne ivareta oppgaver i dagens fylkeskommuner og i forbindelse med sammenslåingsarbeidet med Agder fylkeskommune, sier Sundtoft.
   
   
   
  Fylkesdirektør for folkehelse lyses ut
   
  – Vi står overfor store utfordringer når det gjelder innbyggernes levekår og folkehelse. De globale trendene med blant annet klima og miljø, aldrende befolkning, digitalisering og migrasjon treffer oss, og i tillegg har vi noen særlige levekårsutfordringer i vår region. Dette må Agder fylkeskommune ta et offensivt grep om. Fylkesdirektøren for folkehelse vil få et særlig ansvar for å få satt målene i “Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025" ut i livet. I tillegg vil fylkesdirektøren blant annet ha det overordnede ansvaret for tannhelsetjenesten, sier Sundtoft, og fortsetter:
   
   – Det at vi nå tydelig definerer folkehelse som en del av fylkesrådmannens lederteam er et viktig steg for å lykkes med vårt mål med å skape et lavutslippssamfunn med gode levekår. Stillingen lyses ut i løpet av uken, og vi er spente på responsen. Nå er jeg er glad for at vi har fått på plass disse syv godt kvalifiserte lederne. Lederteamet besitter mye kompetanse, kjenner Agder godt og har et balansert kjønns- og aldersspenn. Nå gleder meg til å komme i gang med det videre arbeidet, avslutter Tine Sundtoft.