Meiningsmåling

Bør alle kort på bordet i forbindelse med konsulentavtalen mellom Hove Drift- og Utvikling og firmaet DHT Corporate Services?
 • 181%
   
 • 217%
   
 • 30%
   
 • Antall stemmer: 120

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 05.02.2019 kl. 11:01

  Frivillig vern for seks skogområder

  Seks skogområder i Aust- og Vest-Agder er aktuelle for frivillig vern.

  VERNEOMRÅDE: Frubæråsen i Evje og Hornnes. Kjerneområde med osp. Foto: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
  Fylkesmannen melder oppstart av frivillig vern for seks områder i Aust- og Vest-Agder. Alle områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern der grunneier tilbyr staten areal for varig vern av skog.
   
  Naturreservat
  Det meldes oppstart for områdene Frubæråsen og utvidelse av Linddalsfjellet og Sydalen i Evje og Hornnes, Formyrheia og Hovatslia i Froland, utvidelse av Skråstadsheia i Kristiansand, utvidelse av Bjørnstadfjellet i Gjerstad, samt utvidelse av Vardeheia i Åmli. Verneformen er naturreservat, jfr. naturmangfoldloven § 37.
   
  Frivillig vern
  Områdene har kommet fram gjennom ordningen “frivillig vern”, som innebærer at områdene er tilbudt staten for vern av grunneier gjennom AT Skog. Tilbudet er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund sin avtale med Miljødirektoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog.

  Samarbeid i verneprosessen
  Formålet med denne meldingen er å invitere til samarbeid i verneprosessen, og vi oppfordrer til å komme med innspill til vernearbeidet. Dette må sendes skriftlig til Fylkesmannen i Agder, miljøvernavdelingen, Postboks 788, Stoa, 4809 Arendal eller på e-post fmavpost@fylkesmannen.no innen 1. mars 2019.