Meiningsmåling

Er Arendalsuka viktig for deg?


 • 125%
   
 • 217%
   
 • 317%
   
 • 419%
   
 • 521%
   
 • Antall stemmer: 47

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 19.02.2019 kl. 06:13

  Avdekket flere lovbrudd ved sykehjem

  Det ble avdekket lovbrudd på flere områder da Fylkesmannen i slutten av november 2018 gjennomførte tilsyn med Solhaug bo- og omsorgssenter i Arendal.

  Solhaug bo- og omsorgssenter er det største av sykehjemmene i Arendal kommune, og fikk i 2017 status som sykehjem, etter opprinnelig å ha vært bygget og driftet som aldershjem, skriver Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder  i en rapport.
   
  Fylkesmannen gjorde en risiko- og sårbarhetsvurdering i 2018, og kom til den konklusjon at sykehjemspasienter på flere områder er utsatt for høy risiko for svikt i tjenestene, og at det er fare for at rettighetene til pasientene ikke oppfylles. I løpet av 2019-2020 vil det bli iverksatt 12-14 tilsyn med sykehjem i utvalgte kommuner i Agder, heterr det videre i rapporten.

  Fylkesmannen i Agder konkluderte med seks ulike lovbrudd etter tilsynet ved Solhaug bo- og omsorgssenter:
   
  Det er ikke oppnevnt medisinskfaglig rådgiver for legemiddelhåndtering.

  Det er ikke rutiner for samarbeid og bruk av legevakt, og dette fører til usikkerhet og mangelfull dokumentasjon ved kontakt med legevakt.

  Kommunen sørger ikke for systematisk kartlegging og oppfølging av ernæring for pasientene ved sykehjemmet. Det er mangler ved dokumentasjonen på noe av det som er gjennomført. Spisesituasjonen er ikke tilrettelagt godt nok.

  Brukermedvirkning og pårørendearbeid gjøres ikke systematisk, og det mangler dokumentasjon på noe av det som er gjort.

  Det fattes ikke vedtak om disponering av kontantytelser, og det mangler dokumentasjon på samtykkevurderinger for pasientene ved sykehjemmet.

  Sykehjemmet mangler et system for fortløpende revurderinger av plasstildeling ved Solhaug. Ved progredierende sykdom eller skader, vil sykehjemmet ikke være egnet for de mest pleietrengende pasientene.


  I rapporten gjennomgås også flere forhold som gjennom tilsynet er avdekket å fungere godt, skriver Fylkesmannen.