Meiningsmåling

Bør alle kort på bordet i forbindelse med konsulentavtalen mellom Hove Drift- og Utvikling og firmaet DHT Corporate Services?
 • 181%
   
 • 217%
   
 • 30%
   
 • Antall stemmer: 120

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 16.03.2019 kl. 09:46

  Infrastruktur, informasjon og bålbrenning

  Infrastruktur og tiltak i Raet nasjonalprak var tema under møtet som ble avholdt i Fylkeshuset fredag.

  INSPILL: Flere interesseorganisasjoner og offentlige berørte etater var med på møtet vedrørende bruk av Raet nasjonalpark.


  Møtet var primært for kommuner og fylkeskommune, berørte organisasjoner, velforeninger og grunneiere.

  - Hensikten med møtet er å få innspill til tiltak som kan gjøre nasjonalparken mer tilgjengelig og på aktiviteter og andre tiltak som kan iverksettes for både å få vist frem og ta vare på nasjonalparkens egenart, innledet nasjonalparkforvalter Jenny Gulbrandsen.


  Adkomst
  Kollektivtrafikken fikk mye oppmerksomhet, spesielt kollektivdekningen på Tromøy, som ikke er god.  Flere deltakere mente at det var på tide å innføre et  eget bussopplegg for øya, med tilknytningspunkt til byen ved for eksempel  Krøgenes og fergeleiet på skilsø. Slik kan man få et rutebiltilbud som kan frakte folk fra øst til vest på øya både på kveldstid og i helgene, samtidig som man kan få en bedre tilgang til forskjellige knutepunkt i nasjonalparken, ble det hevdet

  -Man snakker om at en må legge tilrette for at flere kan komme å bruke området, både norske og utenlandske turister, men det er vel ikke det som er problemet. Problemet er å få plass til alle dem som allerede bruker nasjonalparken, på en fin dag er det nesten umulig å finne parkeringsplass når flere tusen legger turen ut til utsiden av Tromøy. Sånn sett ville kanskje en omlegging av busstilbudet kunne være med å avhjelpe, ble det sagt.

  Informasjon
  Informasjon om bruk og muligheter bør blir bedre, blant annet ble det foreslått informasjonspunkt på for eksempel Kjevik, Color-lines ferger og info-sentre langs E-18, i tillegg til i tillegg til informasjon på aktuelle besøkssteder. Skilting av historiske steder, aktiviteter og andre muligheter nasjonalpparken har å by på, som friluftsliv, fisking og båtliv for å nevne noe. 

  Men også skilting om hva man må ta hensyn til, som for eksempel ferdsel i hekkeområder i aktuelle tidsrom, sårbare områder som Alvekilen med ålegrassområder var blant det noen var bekymret for.


  Artikkelbilde
  HENSYN: Medlem av Alve vel, Monica J. Paulsen og representant for grunneierne, Per Holt, ønsker at det blir tatt hensyn til både de sårbare områdene i Alvekilen og kulturlandskapet på Tromlingene som i dag benyttes som beite for sauer. 


  Informasjon om at deler av parken også er kulturlandskap som for eksempel Tromlingene som benyttes til sauebeite bør iogså vurderes.

  -Selv om man i dag har en to-dagers regel for telting på Tromlingene, er dette en regel som har vært praktisert dårlig, fortalte representant for grunneierne øst på Tromøy, Per Holt og viste til at i tillegg til å ligge langt utover de tillatte to dagene laget folk seg egne do-områder der man i ettertid fant både ekskrementer, dopapir og lignende etterlatt.

  Hensyn og restriksjoner
  Mange ville ha restriksjoner på blant annet bålbrenning og viste til at det nå var fritt frem for å tenne bål i rullesteina, noe folk har benyttet seg av i årevis.


  -På en fin dag kam man ta en tur opp på Såda, der ornitologiforeningen har utkikkshytta og se røyken fra massevis av småbål bortover mot Hoveodden. sa en i forsamlingen og påpekte at dette ødela rullesteina i området, noe nasjonalparkforvalteren vart enig i.


  - Styret i nasjonalparken har dessverre ikke fullmakt til å nedlegge et forbud mot bålbrenning i dag, men vil støtte et slikt forslag og fremme det i rett forum, sa hun.


  Også engangsgriller sees på som en uting i nasjonalparken.