Meiningsmåling

Er du fornøyd med årets lokalvalg?

 • 153%
   
 • 234%
   
 • 39%
   
 • 43%
   
 • Antall stemmer: 122

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Eyvind Øyraas 26.03.2019 kl. 09:12

  Lovbrudd ved Margarethestiftelsen hjemmesykepleie

  Rapporten om Margarethestiftelsen hjemmesykepleie konkluderer med at de ansattes varselbrev på flere punkter var berettiget. Fylkesmannen konkluderer med lovbrudd, og vil følge opp saken i dialog med Arendal kommune, samt foreta et tilsynsbesøk i juni 2019, skriver Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i en meddelelse.

  MARGARETHESTIFTELSEN.
  Margarethestiftelsen hjemmesykepleie yter tjenester i hjemmet på samme måte som hjemmesykepleien ellers gjør til andre hjemmeboende. Det spesielle med beboerne i disse omsorgsboligene er at de trenger mye stell og oftest er tungt pleietrengende. 
   
  Arendal kommune har ikke hatt en godt nok system for å sikre pasientsikkerheten, skriver Fylkesmannen videre og peker på flere faktorer:
   
  -Lederoppfølgingen har ikke vært god nok.

  -Ansvarsfordelingen har vart uklar.

  -Formidling og fordeling av arbeidsoppgavene har ikke fungert godt nok.

  -De ansatte har i perioder ikke hatt tid til å utføre alle arbeidsoppgavene de har på «arbeidslistene» sine.

  -Beboerne og pårørende får et inntrykk sykehjemsdrift, mens dette er en hjemmebasert tjeneste. Enkelte beboere er kvalifisert til sykehjemsplass, men ønsker ikke å ta imot et slikt tilbud.

  -Kommunens ledelse har ikke fanget opp lovbrudd, til tross for at de ansatte har meldt om dette i avvikssystemet.

  -En pasient som er nevnt i varselet hadde ikke fastvakt da vedkommende falt. Fylkesmannen har lagt til grunn at fastvakt skulle vært iverksatt. Det ikke var faglig forsvarlig å la pasienten være alene på det tidspunkt fallet inntraff.

  -Kommunen har derfor brudt forsvarlighetskravet. Fylkesmannen kan ikke konkludere med at fallet var direkte årsak til dødsfallet.

  -En annen pasient nevnt i varselet har fått god oppfølging, og det er ikke avdekket lovbrudd i den konkrete saken.

  -Kommunen har selv gransket saken og har iverksatt og foreslår ulike tiltak. -Fylkesmannen vil følge opp saken videre til vi ser at lovbruddene er rettet.