Meiningsmåling

Er du fornøyd med årets lokalvalg?

 • 153%
   
 • 234%
   
 • 39%
   
 • 43%
   
 • Antall stemmer: 122

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av ablikk redaksjon 15.07.2019 kl. 16:15

  Rekordhøyt resultat for Kitron

  Kitron meldet i en pressemelding i forrige uke melde om sterk vekst og rekordhøyt driftsresultat i andre kvartal, ledet an av markedssektorene forsvar/luftfart og offshore/marine.

  Pressemeldingen:

  Kitrons driftsinntekter i andre kvartal var 860 millioner kroner, en økning på 29 prosent sammenlignet med fjoråret. Organisk vekst, utenom oppkjøpet av EMS-divisjonen til API Technologies Corp., var 19 prosent.
   
  Ordrereserven endte på 1 453 millioner kroner, en økning på 44 prosent sammenlignet med fjoråret. Organisk vekst i ordrereserven, utenom API-oppkjøpet, var 28 prosent.
   
  Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 6,6 prosent i andre kvartal, mot 6,8 prosent i samme kvartal i fjor.
   
  Cathrin Nylander, Kitrons finansdirektør og konstituert konsernsjef, kommenterer:
  - Andre kvartal ble preget av sterk vekst, noe som førte til rekordhøye driftsinntekter. Samtidig har vi forberedt oss på å håndtere videre vekst gjennom våre kunngjorte kapasitetsutvidelser i USA, Polen og Kina. Jeg er også glad for at den utfordrende komponentsituasjonen i bransjen nå er bedre, og dette forventes å redusere arbeidskapitalen gradvis de kommende kvartalene.
   
  Sterk omsetningsvekst
  Kitrons driftsinntekter i andre kvartal utgjorde 860 millioner kroner, sammenlignet med 667 millioner i samme kvartal i fjor. Alle markedssektorer vokste. I absolutte tall var omsetningsveksten i andre kvartal i forhold til samme kvartal i fjor spesielt sterk i markedssektorene Forsvars/Luftfart og Offshore/Marine.
   
  Sterk ordrereserve
  Ordrebeholdningen endte på 1 453 millioner kroner, sammenlignet med 1 009 millioner i fjor. Alle markedssektorer unntatt Energi/Telekom økte ordrereserven betydelig. Økende aktivitet blant kunder i olje- og gassindustrien har ført til en særlig sterk etterspørselsvekst i markedssektoren Offshore/Marine.
   
  Rekordhøyt driftsresultat
  Driftsresultatet i andre kvartal (EBIT) var 56,4 millioner kroner, mot 45,0 millioner i fjor. EBITDA var 75,1 millioner kroner, mot 58,6 millioner i fjor. Begge tallene er rekordhøye.
   
  Resultat etter skatt utgjorde 36,3 millioner kroner, mot 34,5 millioner i andre kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på kr 0,20, i tråd med fjoråret.
   
  Lageroppbygging for å sikre leveranser og fremtidig vekst
  Netto arbeidskapital økte med 55 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor til 933 millioner kroner. Økningen er hovedsakelig knyttet til en bevisst og midlertidig lageroppbygging for å unngå leveranseforstyrrelser på grunn av den tidligere rapporterte mangelen på elektroniske komponenter.
   
  Denne situasjonen er nå i bedring. Antallet komponenter som er underlagt leveranserestriksjoner er nå redusert til halvparten sammenlignet med toppen i tredje kvartal 2018, og leverandørenes ledetider har en tilsvarende utvikling, men er fortsatt over nivåene før situasjonen med leveranserestriksjoner. Kitron forventer at en fortsatt gradvis forbedring i løpet av året vil føre til reduksjon av arbeidskapital, både i absolutte tall og i prosent av driftsinntektene.
   
  Kontantstrøm fra driften var 45,7 millioner kroner, sammenlignet med 42,7 millioner i andre kvartal 2018.
   
  Utsikter
  For 2019 forventer Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 3 200 og 3 400 millioner kroner. Resultatet i kroner er høyere enn de tidligere utsiktene, men EBIT-marginen er ventet å være mellom 5,9 og 6,3 prosent. Sterkere vekst enn forventet på grunn av innfasing av kunder skaper midlertidig ineffektivitet ved eksisterende anlegg. Oppstarten ved det polske anlegget forventes også å påvirke marginene. Vi forventer at marginutfordringene er løst når vi går inn i 2020. Veksten drives primært av oppkjøpet av EMS divisjonen fra API Technologies Corp. og vekst for kunder innen sektorene Forsvar/Luftfart, Industri og Offshore/Marine.